ما تولید گرمای لوله کوچک ، چسب لوله به انتظارنشسته بودند، به عنوان رهبر بازار در چین از سال 1991 . 02:01 03:01 4:01 پلی اولفین حرارتی لوله کوچک ، لوله ، دیوار دوگانه / متوسط ​​/ سنگین ، Viton سیاه و سفید لوله کوچک ، PVDF kynar لوله کوچک ، آستین عایق باسبار 0.6 ~ 36KV ، لوله های پلی اولفین ، لوله استرس کنترل ، ضد ردیابی لوله شیوع کلاه کلاه آند ، لوله محافظ از نیمه هادی لوله، حفاظت در برابر خوردگی کمر بند یا چیزی که دور بدن شخصی بسته باشند منزوی ، ما نیز ارائه حرارت جمع شدنی اتساع ، و غیره از سال 2005 ، ما نیز تولید شلنگ بافته PET منبسط و سپس شما برنده شوید ، ما با هم برنده به کوچک شدن ! برای به اشتراک گذاشتن با کیفیت خوب و قیمت رقابتی در بازار با هم !
گرمای پلی اولفین کوچک لوله
/ لوله های دیوار سنگین دوگانه / متوسط
Encapsulant چسب اندود لوله
باسبار عایق لوله
حرارت Kynar کوچک لوله
پایان درپوش ، فرار از ، باران ریختن
کمر بند یا چیزی که دور بدن شخصی بسته باشند
Viton گرمای لوله کوچک
اتوبوس نوار نوار عایق
کنترل استرس / نیمه انجام لوله
آستین انقباض Skidproof
دستگاه انبساط حرارتی جمع شدنی
PET بافته آستین ارتقا
پوشش خط ولتاژ متوسط